Regulamin Oratorium bł. Piątki Poznańskiej w Starych Jabłonkach

"Oratorium to dom, który przyjmuje; parafia, która ewangelizuje; szkoła, która przygotowuje do życia i podwórko, na którym można spotkać się z przyjaciółmi i żyć w radości".

  1. Oratorium przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży parafii pw. MB Królowej Polski w Starych Jabłonkach.

  2. W ustalonym czasie w Oratorium rozpoczyna się modlitwa wieczorna ze słówkiem, podczas niej obowiązuje cisza i skupienia.

  3. W Oratorium obowiązują zasady życia społecznego, czyli tzw. kultura osobista.

  4. Szanujemy i dbamy o sprzęt oratoryjny i zwracamy go na miejsce.

  5. Wszelkie zniszczenia, braki, ubytki zgłaszamy Księdzu Kierownikowi lub animatorom.

  6. W Oratorium zabrania się: palenia papierosów i używania narkotyków; spożywania napojów alkoholowych pod każdą postacią; przeklinania.

  7. Za poczynione szkody w Oratorium odpowiada bezpośrednio sprawca czynu lub jego opiekun prawny.

  8. Dbanie o porządek na terenie Oratorium jest obowiązkiem wszystkich osób z niego korzystających.

  9. Oratorium zamykane jest na czas trwania w kościele Mszy św. i nabożeństw.

  10. Uczestnik oratorium zwraca się z szacunkiem do Księdza Kierownika i animatora oratorium. Ostateczną decyzję o wykluczeniu z zajęć w Oratorium podejmuje Kierownik Oratorium.