Program Oratorium im. bł. Piątki Poznańskiej w Starych Jabłonkach

Oratorium jako środowisko wychowawcze skupiające młodzież i dzieci, istnieje przy parafii MB Królowej Polski. Tak jak chciał Ksiądz Bosko Oratorium stało się dla młodych przede wszystkim domem, który przygarnia. Oratorium realizuje też wymiar parafii, która ewangelizuje, bo wielu młodych, których ogarnia swoją opieką jest zagubionych w swojej wierze. Oratorium jest szkołą, która przygotowuje do życia oraz PODWÓRKIEM, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. Te cztery wymiary znajdują konkretne odzwierciedlenie w codziennej pracy wychowawczo - duszpasterskiej naszego Oratorium.

Ksiądz Bosko stworzył Oratorium, aby było miejscem wzrostu duchowego, intelektualnego, ludzkiego. Dlatego ważnym jest, aby troszczyć się nieustannie o wychowanie integralne młodego człowieka.

I. Wymiar duchowy

CEL-  rozwijanie Salezjańskiej Duchowości młodzieżowej. Poznanie i nawiązanie więzi z Panem Jezusem.

 1. Nabożeństwa w piątki z okazją do sakramentów świętych.
 2. Nabożeństwa okolicznościowe różaniec, majowe, roraty, Drogi Krzyżowe.
 3. Codzienna modlitwa w Oratorium ze Słówkiem.
 4. Możliwość skorzystania ze spowiedzi św. i towarzyszenie duchowe.
 5. Poznawanie Księdza Bosko przez słówka.
 6. Msza św. dla uczestników oratorium.
 7. Pamięć o zmarłych – wspólne wyjście na cmentarz – modlitwa za zmarłych.

II. Wymiar intelektualny

Cel – poprzez wiedzę staramy się realizować założenia Księdza Bosko dobry obywatel i katolik.

 1. Pomoc w nauce – w/g. potrzeb zainteresowanych.
 2. Rozwój swoich zainteresowań.
 3. Nauka gry na gitarze.
 4. Pomoc prawna

III. Wymiar wychowawczy

Cel – ten etap ma nam pomóc w rozwijaniu w sobie postaw społecznika i rozwijać swoje zainteresowania, charakter.

 • Dyskoteki dla dzieci i młodzieży, dorosłych.
 • Zajęcia sportowe – turnieje piłkarskie.
 • Festyn rodzinny parafialny
 • Gry i turnieje planszowe
 • Organizacja świąt dla uczestników oratorium.