Historia

Historyczna wzmianka dotycząca miejscowości Stare Jabłonki pochodzi z 1584 roku. Klęska pożaru dotknęła tę miejscowość w roku 1776. Mieszkańcy wywodzili się z kręgów protestanckich. Zapisy kronikarskie podają, że w 1895 roku w Starych Jabłonkach było zaledwie 214 mieszkańców.

Po II wojnie światowej z centralnej i z innych części Polski osiedliło się tu wielu ludzi, z których zdecydowana większość to katolicy. Duszpasterską opiekę nad ludźmi sprawowali księża z Ostródy.

W 1946 roku z inicjatywy księży i miejscowego społeczeństwa zbudowana została tymczasowa kaplica. Właściwy kościół został zbudowany w latach 1959-1961 pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Budowę prowadził ks. Józef Mańkowski. Ks. biskup Tomasz Wilczyński dokonał w roku 1962 konsekracji tego kościoła.

Od 1976 roku Stare Jabłonki stają się samodzielnym wikariatem. W wyniku ustawicznych starań, w roku 1980 Stare Jabłonki uzyskują status nowo erygowanej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski oraz zgodę władz na budowę plebanii. Duszpasterstwo przy tym kościele prowadzą Salezjanie Księdza Bosko. 28.01.1977 r. Ośrodek Duszpasterski w Starych Jabłonkach przekazany został na stałe Zgromadzeniu Salezjańskiemu. W 1980 r. erygowano parafię.