Aktualności

STARE JABŁONKI

I N T E N C J E   M S Z A L N E (18 - 25 II 2024)

I Niedziela Wielkiego Postu  - 18 II 2024

08.00 – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Maryi  dla Łukasza z okazji urodzin.

12.00 + Kazimierz Truszkowski (greg).

18.00 + Ewa Głuch.

 

Poniedziałek  –   19 II 2024 

         18.00 + Kazimierz Truszkowski (greg).

Wtorek

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 II 2024

 1. Droga Wielkiego Postu wiedzie przez umartwienie i pokutę ku radości nowego życia w Chrystusie. Bóg po raz kolejny daje nam szansę i dokonać w nas odnowy.
 2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa wielkopostne dzieci, młodzież  i dorosłych.  Droga Krzyżowa w piątki: w Idzbarku, o godz. 16.30, w Starych Jabłonkach o godz. 17.30.
  W niedziele Gorzkie Żale: w Idzbarku przed Mszą św. o godz. 09.30,
  (prowadzone przez wiernych) w Starych Jabłonkach o godz. 17.30

STARE JABŁONKI

I N T E N C J E   M S Z A L N E (11 – 18 II 2024)

VI Niedziela Zwykła  - 11 II 2024

08.00 + Kazimierz Truszkowski (greg).

12.00 + Janina i Czesław Małeccy, Zofia i Kazimierz Łojewscy.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Kłodowskich i Gerwatowskich.

 

Poniedziałek  –   12 II 2024 

         18.00 + Kazimierz Truszkowski (greg).

        

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 II 2024

 1. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus spotyka trędowatego, który prosi Go o interwencję. „Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego; Chcę bądź oczyszczony. Módlmy się za chorych przeżywając Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992r. w rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Na koniec zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych, mogą go przyjąć osoby w stanie łaski uświęcającej.
 2. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa,

STARE JABŁONKI

I N T E N C J E   M S Z A L N E (04 - 11 II 2024)

V Niedziela Zwykła  - 04 II 2024

08.00 + Małgorzata i Henryk Siedziewscy, Jarosław Jackiewicz (3 rocz. śm).

12.00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  z okazji 94 rocznicy urodzin Zofii Rutkowskiej.

18.00 + Kazimierz Truszkowski (greg).

Poniedziałek  –   05 II 2024 

         18.00 + Kazimierz

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 II 2024

 1. „Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby”. Liczne uzdrowienia, o których usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii potwierdzają  bliskość Jego Królestwa. Wzbudźmy w sobie pragnienie przylgnięcia do Boga i przyjęcia uzdrawiającej mocy Jego Miłości.
 2. W środę zapraszam na spotkanie Kręgu Biblijnego.
 3. W  tym tygodniu w liturgii wspomnienie: św. Agaty, św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy,  św. Scholastyki.
 4. W przyszłą niedzielę, 11